Finn snabbt de områden där ditt varumärke behöver utvecklas och bli mer attraktivt för omvärlden

Boka en kostnadsfri brand audit, och kartlägg dina styrkor och svagheter gentemot kunder och konkurrenter. 

Det här kan du förvänta dig att få med dig:

En djupare förståelse för företagets varumärkesidentitet

Analysen kommer att hjälpa dig att definiera och förtydliga företagets varumärkesidentitet, inklusive varumärkespersona, statements och tonalitet. Insikten kommer att hjälpa dig att kommunicera mer effektivt med din målgrupp, och skapa en mer sammanhållen och konsekvent varumärkesupplevelse.

Genomförbara rekommendationer för förbättring

Workshopen kommer att ge dig specifika rekommendationer för att förbättra  företagets varumärkesidentitet och marknadsföringsstrategier, baserat på data och analys. Det kommer att underlätta identifiering av svaga områden, och prioritering av åtgärder för att uppnå dina mål.

Förtroende för varumärkesstrategin

Genom att delta i workshopen får du en större känsla av förtroende för din varumärkesstrategi och dina marknadsföringsinsatser. Det kommer att bidra till minskad stress och osäkerhet, och förbättra företagets övergripande resultat.

Kartlägg ditt varumärke, skapa en rätt grund för en varumärkesstrategi som fungerar.

 

Det verkliga värdet av en brand audit ligger i dess förmåga att ge dig en heltäckande och objektiv utvärdering av er varumärkesidentitet och era marknadsföringsstrategier. Genom att utnyttja analys och data kan workshoppen hjälpa dig att identifiera styrkor och svagheter i företagets varumärke, prioritera områden för förbättringar och utveckla en tydlig och handlingsbar plan för att uppnå dina mål. Sammantaget kan workshopen hjälpa dig att stärka organisationens varumärkesidentitet, förbättra era marknadsföringsstrategier och nå större framgång i verksamheten.

FAQs

Här postar vi svaren på de frågor som med jämna mellanrum kommer in till oss. 

En brand audit är en omfattande utvärdering av varumärkets nuvarande position på marknaden. Det innebär en analys av dess olika delar, inklusive budskap, statements, visuell identitet, marknadsföringsstrategier, produkterbjudanden, kundupplevelse och övergripande varumärkesuppfattning. Syftet med en varumärkesrevision är att identifiera styrkor och svagheter hos varumärket, samt möjligheter till förbättring och tillväxt. Insikterna från en varumärkesrevision kan användas för att informera strategiskt beslutsfattande, förfina budskap och tonalitet, och förbättra den övergripande effektiviteten hos varumärkets marknadsföringsinsatser.

Projektdurationen på en brand audit kan variera beroende på projektets omfattning och komplexitet. I allmänhet kan en omfattande varumärkesrevision ta allt från några veckor till några månader att slutföra, beroende på företagets storlek. 

Processen innefattar vanligtvis flera faser, inklusive forskning och datainsamling, analys och rapportering. Det kan inkludera att genomföra undersökningar och intervjuer med kunder, analysera marknadstrender och konkurrentaktivitet, granska varumärkesbudskap och visuell identitet, och bedöma effektiviteten av nuvarande marknadsföringsstrategier.

När det gäller en kostnadsfri bedömning, i en initial kontext, kan längden variera mellan 1-6 timmar beroende på mål och syften med sessionen. Ser man, efter en enklare behovsanalys att det finns ett större behov av genomlysning, kan en workshop för varumärkesrevision vara ett endagsevenemang där intressenter samlas för att granska och analysera data och insikter. Det kan också vara ett flerdagarsevenemang där deltagarna engagerar sig i en mer djupgående analys och utveckling av strategier och handlingsplaner. Men då övergår det mer från utvärdering till att handla om strategi, i en annan produkt: BrandAlive workshop.  

I slutändan kommer varaktigheten av en varumärkesrevision, oavsett om den genomförs i en sekvens eller en workshop, att bero på projektets specifika behov och mål. Även om alla företag och organisationer, av alla storlekar är välkomna att ansöka, hålls den här versionen av brand audit i workshopformat, under en heldag, och är framtagen främst med tanke på startups, microbolag, ideella organisationer och mindre företag. Om ett mellanstort eller större företag väljer att ansöka, blir dagen ev mer en introduktion, som leder till något mer omfattande. Allt beror på företaget och dess situation. 

Projektdurationen på en brand audit kan variera beroende på projektets omfattning och komplexitet. I allmänhet kan en omfattande varumärkesrevision ta allt från några veckor till några månader att slutföra, beroende på företagets storlek. 

Processen innefattar vanligtvis flera faser, inklusive forskning och datainsamling, analys och rapportering. Detta kan inkludera att genomföra undersökningar och intervjuer med kunder, analysera marknadstrender och konkurrentaktivitet, granska varumärkesbudskap och visuell identitet, och bedöma effektiviteten av nuvarande marknadsföringsstrategier.

En första konsultation är kostnadefri. En BrandSpect workshop kan kan variera i längd beroende på mål och syften med sessionen. En workshop för varumärkesrevision kan vara ett endagsevenemang där intressenter samlas för att granska och analysera data och insikter, eller det kan vara ett flerdagarsevenemang där deltagarna engagerar sig i en mer djupgående analys och utveckling av strategier och handlingsplaner.

Det beror på organisationens storlek och antalet deltagare. Se föregående fråga. En dag kan kosta SEK9,990, men en mer omfattande brand audit på ett större företag kan ta veckor och månader, och uppgå till 100-tals tusen kronor. Det slutliga priset lämnas på offert.

En analys av företagets nuvarande varumärkesidentitet (logotyp, färger, typografi, etc.) budskap, målgrupp och marknadsposition, webbplats och närvaro i sociala medier, kundupplevelsen (t.ex. enkel köpupplevelse, kundservice), unika säljförslag (USP) och positionering på marknaden samt rekommendationer för att förbättra varumärkets identitet och budskap.

De frågor som hanteras handlar bl a om företagets “varför”, målgrupp och hur varumärket kommunicerar, differentieringsstrategi, positionering, varumärkeslöfte, vad företaget hoppas uppnå med varumärket, vilka nuvarande marknadsföringsstrategier är och dess effektivitet.

I en enklare konsultation träffar en av våra konsulter företagets ledning för en enklare analys. I en mer omfattande workshop introducerar vi syftet och agendan för workshopen, presenterar resultaten från varumärkesrevisionen och lyfter fram styrkor, svagheter och möjligheter till förbättringar, engagerar deltagarna i en diskussion om deras mål och ambitioner för deras varumärke, faciliterar gruppaktiviteter för att hjälpa deltagarna att tillsammans utveckla sin brand persona, nyckelbudskap och handlingsplaner. 

Vi genomför en första konsultation med företaget för att förstå deras behov och mål, en analys för att samla information om företagets varumärkesidentitet, målgrupp och marknadsposition, och utarbetar en rapport som beskriver resultaten från revisionen, och presenterar rekommendationer för förbättringar. Vi följer upp med deltagarna efter workshopen för att ge ytterligare stöd och vägledning vid behov.

Det här ingår i en heldags workshop:

Genomgång och utvärdering av varumärket

Värde: SEK9,990

Bolag och Organisationer av alla storlekar

ONSITE workshop

en registrering

BESTÄLL HÄR

BRAND