Väcker varumärket till liv...

Med ramverkets unika copywritingprocess frigör jag varumärket från marknadsdissonans, till en distinkt upplevelse som skapar konkurrenskraft, attraherar och behåller topptalanger, där kunder blir trogna efterföljare.

Vad håller dig vaken på nätterna?

Finansiell osäkerhet, konkurrens, ekonomisk nedgång, ökad sjukfrånvaro, missnöjda kunder, marknadsförändringar…?

I Stockholms pulserande affärslandskap, där dammet aldrig tycks lägga sig, kanske du är en av många som springer i motvind.  

I en nära framtid är ditt varumärke inte bara ett namn, utan en upplevelse som attraherar och behåller topptalanger, och gör kunder till lojala ambassadörer.

Mina tjänster

Ramverket UNIKAST är en strukturerad, flexibel, dynamisk och adaptiv process, utformad att se varumärket differentierat och konkurrenskraftigt på en full marknad.

Brand Strategy

Jag levererar strategiska stjänster som lägger en solid grund för varumärkets framgång, och är ensam om att erbjuda UNIKAST-modellen.

Copywriting

Med kundorienterat perspektiv som fångar och övertygar, stör jag konventionellt tänkande, och skapar det perfekta budskapet. 

Brand Discovery

Discovery workshops samlar nyckelintressenter för att utforska och avslöja värdefulla insikter om ditt varumärke, kunder och marknad.

Brand Audit

Varumärkesrevisionen går in i ditt varumärkes befintliga element, strategier och prestanda, och bedömer hur väl ditt varumärke presterar på marknaden

Varför UNIKAST?

Brand strategy/ copywriting combo

En trestegsprocess som resuterar i kraftfulla statements

Ensamma om ramverket UNIKAST

En strukturerad process, flexibel, dynamisk och adaptiv process.

prova på-tjänst

Köp inte grisen i säcken. Prova kostnadfritt en av tjänsterna ovan.

Kundberättelser

“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name
"Workshopen och ramverket för brand strategy var en av de mest givande och berikande upplevelser någonsin. Den gav mig ny energi och insikter om att jag behöver utmana mig själv för att nå min fulla potential. Under dagarna gick mina tankar från abstrakta teorier till konkreta planer, och nu har jag verktygen för att omsätta dem i praktiken. Dessutom har jag fått vägledning om hur jag kan identifiera och dra nytta av mina styrkor samtidigt som jag arbetar med mina utvecklingsområden. Under workshopen tog vi oss an känsliga ämnen som ibland kan vara svåra att diskutera, men tack vare handledarens kulturella känslighet och expertis, var vi alla trygga och kunde ha öppna och meningsfulla diskussioner."
Sharif Abdullahi
CEO Kaaba Rekrytering och Bemanning
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name

Vilket är ditt nästa ikoniska drag?

Det krävs djärva förflyttningar för att förekomma skiftande förväntningar och skapa kategoridefinierande resultat.

© 2022 All Rights Reserved.